కేవలం భర్తలకు మాత్రమే ! Only for husbands

భర్తలకు మాత్రమే!

> ఇతరుల ముందు ఆమెను గౌరవిస్తూ మాట్లాడండి.

> ఆవిడ సమస్యలు చెబుతున్నప్పుడు పేపర్ చదవడం ఆపండి.

> ఆవిడ చూస్తున్న టీవీ ఛానల్ మార్చకండి.

> ఆమె అలసినప్పుడు వంటలో సాయం చేయండి.

> చేసిన కూర నచ్చకపోతే 'నువ్వు చేసినట్టు లేదేమిటి?' అనండి.

> బాత్రూం క్లీనింగ్ మీరే బాగా చేయగలరని గుర్తించండి.

> ఆమె పుట్టిన రోజు గుర్తు పెట్టుకొని గ్రీట్ చేయండి.

> మీరిద్దరూ ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఫోన్ ఎత్తకండి.

> రాత్రి ఆలస్యమయితే ముందుగా ఫోన్ చేసి చెప్పండి.

> పిల్లలకన్నా ఆమె ముఖ్యమని పిల్లలకు తెలిసేలా ప్రవర్తించండి. 

> ఉదయం ఆమె కన్నా ముందుగా లేస్తే కాఫీ కలపండి.

> వారానికి ఓ సారైనా బయట రెస్టారెంట్ కి తీసుకెళ్లండి.

> ఆమె మూడ్ బాగా లేనప్పుడు.. ఏమి జరిగిందని అడగండి.

> ఆమెతో బయటికి వెళ్లినప్పుడు దిక్కులు చూడకండి.

> వారానికి నాలుగు సార్లు ఆమెతో కలిసి భోజనం చేయండి.

> సారీ చెప్పడం అలవాటు చేసుకోండి.

> ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మాట్లాడుకోని పరిస్థితిని రాకుండా జాగ్రత్త పడండి.

> మీ వాళ్లకు ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆమెకు చెప్పండి.

> నిద్రలేవగానే పక్కబట్టలు మీరే సర్దండి.

> హోటల్కు వెళ్లినప్పుడు. మనండి. మెనూ ఆమెకు ఇచ్చి ఆర్డర్ ఇవ్వ

> ఆమె ఇంగ్లీష్ లో వీక్ అయితే తప్పని సరిదిద్ది ఎంకరేజ్ చేయండి.

> ఆమెకు తలనొప్పి ఉంటే అమృతాంజన్ రాయండి.

> ఆమె సమస్యలు చెబుతున్నప్పుడు వాచికేసి, టీవీకేసీ చూడకండి.

> ఇవి అన్ని చేసినా 'నా భర్త చాలా మంచివాడు' అంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి.

Tags: భర్త, husbands, wife, husband and wife relation, relation,

Comments