2024 సంవత్సరానికి సంబంధించిన మాస శివరాత్రి తేదీలు మరియు ఉపవాస రోజులు Masa Sivaratri Dates for year 2024

2024 సంవత్సరానికి సంబంధించిన మాస శివరాత్రి తేదీలు

పవిత్రమైన హిందూ పండుగ శివరాత్రి శివుడిని ఆరాధించడానికి అంకితం చేయబడింది. భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, శివలింగంపై పాలు మరియు నీరు (అభిషేకం) పోసి, అందమైన పువ్వులు మరియు బిల్వ పత్రాలతో అలంకరించి శివునికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తూ పవిత్రమైన రోజును జరుపుకుంటారు.

జనవరి 10, 2024 (బుధ)

మాస శివరాత్రి

పౌష, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 09/01/2024 సమయం: 10:24:54 PM

ముగింపు: 10/01/2024 సమయం: 08:11:01 PM


ఫిబ్రవరి 08, 2024 (గురు)

మాస శివరాత్రి

మాఘ, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 08/02/2024 సమయం: 11:17:30 AM

ముగింపు: 09/02/2024 సమయం: 08:02:39 AM

మార్చి 09, 2024 (శని)

మాస శివరాత్రి , మహా శివరాత్రి , కృష్ణ ఏకాదశి

ఫాల్గుణ, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 08/03/2024 సమయం: 09:58:12 PM

ముగింపు: 09/03/2024 సమయం: 06:18:07 PM


ఏప్రిల్ 07, 2024 (ఆదివారం)

మాస శివరాత్రి

చైత్ర, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 07/04/2024 సమయం: 06:54:19 AM

ముగింపు: 08/04/2024 సమయం: 03:21:36 AM

మే 07, 2024 (మంగళవారం)

మాస శివరాత్రి

వైశాఖ, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 06/05/2024 సమయం: 02:40:32 PM

ముగింపు: 07/05/2024 సమయం: 11:41:01 AM


జూన్ 05, 2024 (బుధ)

మాస శివరాత్రి

జ్యేష్ఠ, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 04/06/2024 సమయం: 10:01:17 PM

ముగింపు: 05/06/2024 సమయం: 07:55:14 PM

జూలై 04, 2024 (గురు)

మాస శివరాత్రి

ఆషాఢ, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 04/07/2024 సమయం: 05:54:13 AM

ముగింపు: 05/07/2024 సమయం: 04:58:01 AM


ఆగష్టు 03, 2024 (శనివారం)

మాస శివరాత్రి , సావన్ శివరాత్రి

శ్రావణ, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 02/08/2024 సమయం: 03:26:48 PM

ముగింపు: 03/08/2024 సమయం: 03:50:45 PM

సెప్టెంబర్ 01, 2024 (ఆదివారం)

మాస శివరాత్రి

భాద్రపద, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 01/09/2024 సమయం: 03:40:59 AM

ముగింపు: 02/09/2024 సమయం: 05:21:56 AM


అక్టోబర్ 01, 2024 (మంగళవారం)

మాస శివరాత్రి

అశ్విన, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 30/09/2024 సమయం: 07:06:49 PM

ముగింపు: 01/10/2024 సమయం: 09:39:33 PM

అక్టోబర్ 31, 2024 (గురు)

మాస శివరాత్రి

కార్తీక, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 30/10/2024 సమయం: 01:15:49 PM

ముగింపు: 31/10/2024 సమయం: 03:53:11 PM


నవంబర్ 29, 2024 (శుక్రవారం)

మాస శివరాత్రి

మార్గశీర్ష, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 29/11/2024 సమయం: 08:40:09 AM

ముగింపు: 30/11/2024 సమయం: 10:30:06 AM

డిసెంబర్ 29, 2024 (ఆదివారం)

మాస శివరాత్రి

పౌష, కృష్ణ చతుర్దశి

ప్రారంభం: 29/12/2024 సమయం: 03:32:47 AM

ముగింపు: 30/12/2024 సమయం: 04:01:44 AM

Click here: మాస శివరాత్రి ఎలా జరుపుకోవాలి? దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి ?

Tags: మాస శివరాత్రి, మాస శివరాత్రి 2024, Masa Sivaratri Dates for year 2024, Masa Sivaratri, Shivaratri Vrata Dates, masa shivaratri 2024, masik shivratri 2024 list, masa shivaratri 2024 telugu calendar, masa shivaratri in telugu, masa shivaratri importance, masa shivaratri pooja vidhanam in telugu

Comments