మాఘమాసంలో తప్పక చదవాల్సిన మాఘ పురాణం 30 రోజుల కథలు -Magha Puranam 30 Days Story's in Telugu

పవిత్రమైన విశేషమైన మాఘస్నానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని పుణ్యఫలాన్ని పొందటానికి అందరూ ముందుండాలి. ఈ స్నానం ఆధ్యాత్మికతకు పునాదులు వేస్తుంది. మాఘమాసంలో పుణ్యమైన మాఘస్నానమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో పుణ్యదినాలున్నాయి. 

ఈ మాసంలో డుంఠి గణపతి పూజ, శ్రీపంచమి, భీష్మైకాదశి, మహాశివరాత్రి, రథసప్తమి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. ఏ మాసంలో వచ్చే విశేష దినాలను ఆచరిస్తే మానసిక శాంతి, ఆధ్యాత్మికత, పుణ్యఫలం లభిస్తాయని ఋషులు ఆదేశించారు. కలియుగంలో కనీసం ప్రజలు వారు శక్తివంచన లేకుండా కొన్ని ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక నియమాలను పాటిస్తే జీవితం ఆనందంగా గడపవచ్చు.

ఇక్కడ వరుసగా రోజుల వారీగా కథలు ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చదవాల్సిన కథపై క్లిక్ చేస్తే అవి వెంటనే ఓపెన్ అవుతాయి.

మాఘ పురాణం 1వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 2వ అధ్యాయము..

మాఘ పురాణం 3వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 4వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 5వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 6వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 7వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 8వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 9వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 10వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 11వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 12వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 13వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 14వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 15వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 16వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 17వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 18వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 19వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 20వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 21వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 22వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 23వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 24వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 25వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 26వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 27వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 28వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 29వ అధ్యాయము

మాఘ పురాణం 30వ అధ్యాయము

మాఘ మాసం విశిష్టత - ఈ మాసంలో ఏ పనులు చేయాలి?

Tags: మాఘ మాసం, మాఘ పురాణం, Magha Puranam in Telugu, Magha Puranam Storys in Telugu, Magha Puranam Telugu, Magha Puranam 30 days storys, Magha Puranam Adyayam, Magha Puranam Telugu Storys, Maghamasam, maghamasam importance, Magha puranam pdf, Magha puranam in telugu

Comments