నవగ్రహాలు


స్తోత్రాలు :  

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరం 
శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరం
శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరం 
శ్రీ బుధ అష్టోత్తరం 
శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరం 
శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరం 
శ్రీ శని అష్టోత్తరం 
శ్రీ రాహు అష్టోత్తరం 
శ్రీ కేతు అష్టోత్తరం 
నవగ్రహస్తోత్రం 
మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 

ఇతర స్తోత్రాలు : 

శ్రీ ఆది శంకరాచార్య స్వామి రచించిన స్తోత్రాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

మీకు భగవద్గీత నేర్చుకోవాలి అని ఉన్నదా అయితే ఉచితంగా నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

ప్రత్యేక ఆలయాల సమాచారం :                  శ్రీ కృష్ణ ప్రసిద్ధి పుస్తకాలూ 

ఈ క్రింద శ్రీ కృష్ణ ప్రసిద్ధి పుస్తకాలూ   కూడా  డౌన్లోడ్ చేసుకొంది


శ్రీకృష్ణ రాయబారం


సత్యభామ 


ప్రజా మార్గదర్శిని శ్రీ మద్భగవద్గీత


శ్రీహరికథామృతమ్


శ్రీకృష్ణ భాగవతము ప్రధమ భాగము


200 లకు పైగా తెలుగు పుస్తకాల కొరకు ఈ డౌన్లోడ్ బట్టెన్  పై క్లిక్ చేయండి 
                                          

Related : 
Navagrahalu , Navagrahalu , Navagrahalu temples ,Navagrahalu , Navagrahalu  stotras in telugu lyrics. Temples Guide Navagrahalu 

Comments