Tirumala Darshan Information:

Tirumala News ***  ఓం నమో వేంకటేశాయ *** ***ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఎటువంటి ఉచిత దర్శనం టికెట్స్ ఇవ్వడం లేదు . అందరు టికెట్ లేకుండా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ***సెప్టెంబర్ నెలకు-2022  శ్రీవారి సేవా ఎలక్ట్రానిక్ DIP రిజిస్ట్రేషన్లు 27.06.2022 10:00 PAM బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంటాయి. ***సెప్టెంబర్ నెలకు -2022 శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టిక్కెట్ల కోటా 27.06.2022 సాయంత్రం 04:00 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ***సీనియర్ సిటిజన్లు /ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ టికెట్ కోటా జూలై-2022 కోసం, 28-06-2022 10:00 AM లోపు బుకింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ***తిరుమలలో సంపూర్ణ ప్లాస్టిక్‌ నిషేధం. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, బ్యాగులు, కవర్ల వినియోగాన్ని తిరుమలలో టీటీడీ పూర్తిగా నిషేధించింది. *** ఆన్లైన్ సేవ తీసుకున్నవారికి కూడా దర్శనం ఉంటుంది సేవ తో పాటు దర్శనం బుక్ చేస్కోవాలి .*** కళ్యాణం టికెట్స్ ఏ ఇద్దరైనా బుక్ చేస్కోవచ్చు దంపతులే కాకుండా   ఇద్దరు మగవాళ్ళు , ఇద్దరు ఆడవాళ్లు కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు . *** .****

Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . ***షిర్డీ ఆలయం ఓపెన్ లోనే ఉంది . ఆన్ లైన్ లో టికెట్స్ బుక్ చేస్కుని దర్శనానికి వెళ్ళాలి . రామేశ్వరం లో బావుల్లో స్నానానికి అనుమతించడం లేదు తమిళనాడు లోని ఆలయాలకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ అవసరం లేదు . అరుణాచలం దర్శనానికి ఆన్ లైన్ టికెట్ అవసరం లేదు నేరుగా వెళ్లి దర్శించవచ్చు గిరిప్రదక్షిణ కలదు .  . 

చాలా అరుదుగా దొరికే సూర్యమండల స్త్రోత్రం సమస్త పాపాల్ని హరించి పుణ్యఫలం పెంచే స్తోత్రం..| Surya Mandala Stotram Lyrics in Telugu

చాలా అరుదుగా దొరికే సూర్యమండల స్త్రోత్రం.. రోజూ చదువలేకపోయినా వారంలో ఒకరోజు ఆదివారం నాడు_చదివినా సమస్త పాపాల్ని హరించి పుణ్యఫలం  పెంచే స్తోత్రం..

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే 

సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే |

సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే 

సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || 

యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | 

రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్ |

దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం | 

విప్రైః స్తుతం భావనముక్తికోవిదమ్ |

తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం జ్ఞానఘనంత్వగమ్యం | 

త్రైలోక్య పూజ్యం త్రిగుణాత్మ రూపమ్ |

సమస్త తేజోమయ దివ్యరూపం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం గూఢమతి ప్రబోధం | 

ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతే జనానామ్ |

యత్సర్వ పాపక్షయకారణం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం వ్యాధివినాశదక్షం | 

యదృగ్యజుః సామసు సంప్రగీతమ్ |

ప్రకాశితం యేన చ భూర్భువః స్వః | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం వేదవిదో వదంతి | 

గాయంతి యచ్చారణసిద్ధసంఘాః |

యద్యోగినో యోగజుషాం చ సంఘాః | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం సర్వజనైశ్చ పూజితం | 

జ్యోతిశ్చకుర్యాదిహ మర్త్యలోకే |

యత్కాల కాలాద్యమరాది రూపం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం విష్ణుచతుర్ముఖాఖ్యం | 

యదక్షరం పాపహరం జనానామ్ |

యత్కాలకల్పక్షయకారణం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం విశ్వసృజం ప్రసిద్ధం | 

ఉత్పత్తి రక్ష ప్రలయ ప్రగల్భమ్ |

యస్మిన్ జగత్సంహరతేఽఖిలం చ | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం సర్వగతస్య విష్ణోః | 

ఆత్మా పరం ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్ |

సూక్ష్మాంతరైర్యోగపథానుగమ్యం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

యన్మండలం వేదవిదోపగీతం | 

యద్యోగినాం యోగ పథానుగమ్యమ్ |

తత్సర్వ వేద్యం ప్రణమామి సూర్యం | 

పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || 

సూర్యమండలసు స్తోత్రం యః పఠేత్సతతం నరః |

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా సూర్యలోకే మహీయతే ||

ఇతి శ్రీ భవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే సూర్యమండల స్తోత్రం..సంపూర్ణం..||

Famous Posts:

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి అవతార కథ


హనుమ నామస్మరణం సర్వపాప నివారణం


స్త్రీల గూర్చి పురుషులు, పురుషుల గూర్చి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినవి?


సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ఆదివారాల నోము


శనేశ్వరుడు శనివారాల నోము


శుక్రవారాల నోముకి ఎంతో ప్రాధాన్యత


శివదేవుని సోమవారపు నోము కథ


తీర్థం తీసుకున్న తర్వాత చేతిని తలపై రాసుకుంటే ఏంమవుతుంది?

సూర్యమండల స్తోత్రం, Surya Mandala Stotram, Surya Sloka, Sri Surya Ashtakam in Telugu, surya bhagavan temple, surya bhagavan mantra

Comments

Post a Comment

Popular Posts