క్యాలెండర్ డిసెంబర్ 2023 నెల పంచాంగం, తిథి, నక్షత్రం, పండుగలు, సెలవులు - Telugu Calendar December 2023 | Panchamgam, Festivals, Holidays

Telugu Calendar 2023

తెలుగు క్యాలెండర్ 2023 డిసెంబర్: శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత రుతువు, కార్తీక బహుళ చవితి శుక్రవారము మొదలు మార్గశిర బహుళ చవితి ఆదివారము వరకు..2023 డిసెంబర్ నెలలో పంచాంగం,తిథి, నక్షత్రం, పండుగలు, సెలవులు..

01 డిసెంబర్ 2023 శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:33

సూర్యాస్తమయం సా. 5:36

తిథి చవితి మ. 3:35 వరకు

నక్షత్రం పునర్వసు సా. 4:41 వరకు

యోగం శుక్ల రా. 7:57 వరకు

కరణం భాలవ మ. 3:35 వరకు కౌలవ . 4:19 వరకు

వర్జ్యం రా. 1:25 నుండి తె. 3:10 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:46 నుండి ఉ. 9:30 వరకు మ. 12:26 నుండి మ. 1:11 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:42 నుండి మ. 12:04 వరకు

యమగండం మ. 2:50 నుండి సా. 4:13 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 7:56 నుండి ఉ. 9:19 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:57 నుండి తె. 5:45 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 2:06 నుండి మ. 3:49 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:42 నుండి మ. 12:27 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

02 డిసెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:34

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:36

తిథి పంచమి సా. 5:17 వరకు

నక్షత్రం పుష్యమి సా. 6:53 వరకు

యోగం బ్రహ్మ రా. 8:11 వరకు

కరణం తైతుల సా. 5:17 వరకు గరజి ఉ. 6:17+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 9:08 నుండి ఉ. 10:55 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:02 నుండి ఉ. 8:46 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:19 నుండి ఉ. 10:42 వరకు

యమగండం మ. 1:28 నుండి మ. 2:50 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:34 నుండి ఉ. 7:56 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:58 నుండి తె. 5:46 వరకు 

అమృత ఘడియలు ఉ. 11:54 నుండి మ. 1:39 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:43 నుండి మ. 12:27 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

03 డిసెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:34

సూర్యాస్తమయం సా. 5:36

తిథి షష్ఠి రా. 7:29 వరకు

నక్షత్రం ఆశ్లేష రా. 9:33 వరకు

యోగం ఇంద్ర రా. 8:47 వరకు

కరణం వనిజ రా. 7:29 వరకు వి ఉ. 8:40 + వరకు

వర్జ్యం ఉ. 11:05 నుండి మ. 12:53 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:08 నుండి సా. 4:52 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:13 నుండి సా. 5:36 వరకు

యమగండం మ. 12:05 నుండి మ. 1:28 వరకు

గుళికాకాలం మ. 2:51 నుండి సా. 4:13 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:58 నుండి తె. 5:46 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 7:49 నుండి రా. 9:36 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:43 నుండి మ. 12:27 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

04 డిసెంబర్ 2023 సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:35

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:36

తిథి సప్తమి రా. 10:00 వరకు

నక్షత్రం మఖ రా. 12:30+ వరకు

యోగం వైధృతి రా. 9:36 వరకు

కరణం విష్టి ఉ. 8:42 వరకు బవ రా. 10:00 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 9:36 నుండి ఉ. 11:24 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:28 నుండి మ. 1:12 వరకు మ. 2:40 నుండి మ. 3:24 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 7:58 నుండి ఉ. 9:20 వరకు

యమగండం ఉ. 10:43 నుండి మ. 12:06 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:28 నుండి మ. 2:51 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:59 నుండి తె. 5:47 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 9:53 నుండి రా. 11:41 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:44 నుండి మ. 12:28 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

05 డిసెంబర్ 2023 మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:35

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:37

తిథి అష్టమి రా. 12:36+ వరకు

నక్షత్రం పూర్వ ఫల్గుని(పుబ్బ) తె. 3:32+ వరకు

యోగం విష్కంభ రా. 10:40 వరకు

కరణం భాలవ ఉ. 11:18 వరకు కౌలవ రా. 12:36+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 11:41 నుండి మ. 1:28 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:48 నుండి ఉ. 9:32 వరకు రా. 10:48 నుండి రా. 11:40 వరకు

రాహుకాలం మ. 2:51 నుండి సా. 4:14 వరకు

యమగండం ఉ. 9:21 నుండి ఉ. 10:43 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:06 నుండి మ. 1:29 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 4:59 నుండి తె. 5:47 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 8:25 నుండి రా. 10:13 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:44 నుండి మ. 12:28 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

06 డిసెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:36

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:37

తిథి నవమి తె. 3:03+ వరకు

నక్షత్రం ఉత్తర ఫల్గుని(ఉత్తర) ఉ. 6:22+ వరకు

యోగం ప్రీతి రా. 11:26 వరకు

కరణం తైతుల మ. 1:51 వరకు గరజి తె. 3:03 + వరకు

వర్జ్యం మ. 3:43 నుండి సా. 5:29 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:44 నుండి మ. 12:28 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:06 నుండి మ. 1:29 వరకు

యమగండం ఉ. 7:59 నుండి ఉ. 9:21 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:44 నుండి మ. 12:06 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:00 నుండి తె. 5:48 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 10:25 నుండి రా. 12:12 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

07 డిసెంబర్ 2023 గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:37

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:37

తిథి దశమి తె. 5:05+ వరకు

నక్షత్రం హస్త ఉ. 8:49+ వరకు

యోగం ఆయుష్మాన్ రా. 11:55 వరకు

కరణం వనిజ సా. 4:06 వరకు విష్టి తె. 5:05+ వరకు

వర్జ్యం మ. 3:43 నుండి సా. 5:29 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:17 నుండి ఉ. 11:01 వరకు మ. 2:41 నుండి మ. 3:25 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:29 నుండి మ. 2:52 వరకు

యమగండం ఉ. 6:37 నుండి ఉ. 7:59 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:22 నుండి ఉ. 10:44 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:01 నుండి తె. 5:49 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 2:17 నుండి తె. 4:03 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:45 నుండి మ. 12:29 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

08 డిసెంబర్ 2023 శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:37

సూర్యాస్తమయం సా. 5:37

తిథి ఏకాదశి ఉ. 6:31 + వరకు

నక్షత్రం హస్త ఉ. 8:47 వరకు

యోగం సౌభాగ్య రా. 11:58 వరకు

కరణం బవ సా. 5:49 వరకు భాలవ ఉ. 6:31 + వరకు

వర్జ్యం సా. 5:30 నుండి రా. 7:13 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:49 నుండి ఉ. 9:33 వరకు మ. 12:29 నుండి మ. 1:13 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:45 నుండి మ. 12:07 వరకు

యమగండం మ. 2:52 నుండి సా. 4:15 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 8:00 నుండి ఉ. 9:22 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:01 నుండి తె. 5:49 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:50 నుండి తె. 5:33 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:45 నుండి మ. 12:29 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

09 డిసెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:38

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:38

తిథి ద్వాదశి ఉ. 7:13+ వరకు

నక్షత్రం చిత్తా ఉ. 10:34 వరకు

యోగం శోభన రా. 11:30 వరకు

కరణం కౌలవ సా. 6:52 వరకు తైతుల ఉ. 7:13+ వరకు

వర్జ్యం సా. 4:34 నుండి సా. 6:15 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:06 నుండి ఉ. 8:50 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:23 నుండి ఉ. 10:45 వరకు

యమగండం మ. 1:30 నుండి మ. 2:53 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:38 నుండి ఉ. 8:00 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:02 నుండి తె. 5:50 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 2:37 నుండి తె. 4:18 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:46 నుండి మ. 12:30 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

10 డిసెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:38

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:38

తిథి ద్వాదశి ఉ. 7:13 వరకు

నక్షత్రం స్వాతి ఉ. 11:40 వరకు

యోగం అతిగండ రా. 10:27 వరకు

కరణం తైతుల ఉ. 7:13 వరకు గరజి రా. 7:11 వరకు

వర్జ్యం సా. 5:31 నుండి రా. 7:09 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:10 నుండి సా. 4:54 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:15 నుండి సా. 5:38 వరకు

యమగండం మ. 12:08 నుండి మ. 1:31 వరకు

గుళికాకాలం మ. 2:53 నుండి సా. 4:15 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:02 నుండి తె. 5:50 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:17 నుండి తె. 4:54 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:46 నుండి మ. 12:30 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

11 డిసెంబర్ 2023 సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:39

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:38

తిథి త్రయోదశి ఉ. 7:10 వరకు

నక్షత్రం విశాఖ మ. 12:04 వరకు

యోగం సుకర్మ రా. 8:51 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 7:10 వరకు విష్టి సా. 6:46 వరకు

వర్జ్యం సా. 4:11 నుండి సా. 5:45 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:31 నుండి మ. 1:14 వరకు మ. 2:42 నుండి మ. 3:26 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 8:01 నుండి ఉ. 9:24 వరకు

యమగండం ఉ. 10:46 నుండి మ. 12:09 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:31 నుండి మ. 2:53 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:03 నుండి తె. 5:51 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 1:40 నుండి తె. 3:15 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:47 నుండి మ. 12:31 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

12 డిసెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

అమావాస్య, కార్తీక మాసం ముగింపు

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - శరత్ ఋతువు

కార్తీక మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:40

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:39

తిథి అమావాస్య తె. 5:00+ వరకు

నక్షత్రం అనురాధ ఉ. 11:47 వరకు

యోగం ధృతి సా. 6:44 వరకు

కరణం చతుష్పాద సా. 5:42 వరకు నాగవ తె. 5:00+ వరకు

వర్జ్యం సా. 5:20 నుండి సా. 6:53 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:52 నుండి ఉ. 9:35 వరకు రా. 10:51 నుండి రా. 11:43 వరకు

రాహుకాలం మ. 2:54 నుండి సా. 4:16 వరకు

యమగండం ఉ. 9:24 నుండి ఉ. 10:47 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:09 నుండి మ. 1:31 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:04 నుండి తె. 5:52 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 2:36 నుండి తె. 4:08 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:47 నుండి మ. 12:31 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

13 డిసెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

పోలి స్వర్గం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:40

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:39

తిథి పాడ్యమి తె. 3:07+ వరకు

నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ఉ. 10:56 వరకు

యోగం శూల సా. 4:11 వరకు

కరణం స్తుఘ్నమ సా. 4:05 వరకు బవ తె. 3:07+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 8:16 నుండి ఉ. 9:47 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:48 నుండి మ. 12:31 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:10 నుండి మ. 1:32 వరకు

యమగండం ఉ. 8:03 నుండి ఉ. 9:25 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:47 నుండి మ. 12:10 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:04 నుండి తె. 5:52 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:48 నుండి తె. 5:19 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

14 డిసెంబర్ 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:41

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:39

తిథి విదియ రా. 12:54+ వరకు

నక్షత్రం మూల ఉ. 9:39 వరకు

యోగం గండ మ. 1:18 వరకు

కరణం భాలవ మ. 2:02 వరకు కౌలవ రా. 12:54+ వరకు

వర్జ్యం సా. 6:44 నుండి రా. 8:14 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:20 నుండి ఉ. 11:04 వరకు మ. 2:43 నుండి మ. 3:27 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:32 నుండి మ. 2:55 వరకు

యమగండం ఉ. 6:41 నుండి ఉ. 8:03 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:25 నుండి ఉ. 10:48 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:05 నుండి తె. 5:53 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:41 నుండి తె. 5:11 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:48 నుండి మ. 12:32 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

15 డిసెంబర్ 2023 శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:41

సూర్యాస్తమయం సా. 5:40

తిథి తదియ రా. 10:29 వరకు

నక్షత్రం పూర్వాషాఢ ఉ. 8:03 వరకు

యోగం వృద్ది ఉ. 10:12 వరకు

కరణం తైతుల ఉ. 11:43 వరకు గరజి రా. 10:29 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:06 నుండి ఉ. 11:35 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:53 నుండి ఉ. 9:37 వరకు మ. 12:32 నుండి మ. 1:16 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:48 నుండి మ. 12:11 వరకు

యమగండం మ. 2:55 నుండి సా. 4:17 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 8:04 నుండి ఉ. 9:26 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:05 నుండి తె. 5:53 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 12:29 నుండి రా. 1:57 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:49 నుండి మ. 12:32 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

16 డిసెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

మూల కార్తె

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:42

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:40

తిథి చవితి రా. 8:00 వరకు

నక్షత్రం శ్రవణ తె. 4:29+ వరకు

యోగం ధ్రువ ఉ. 6:58 వరకు

కరణం వనిజ ఉ. 9:15 వరకు విష్టి రా. 8:00 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 8:20 నుండి ఉ. 9:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:10 నుండి ఉ. 8:54 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:26 నుండి ఉ. 10:49 వరకు

యమగండం మ. 1:33 నుండి మ. 2:56 వరకు

గుళికకాలం ఉ. 6:42 నుండి ఉ. 8:04 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:06 నుండి తె. 5:54 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:59 నుండి రా. 8:28 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:49 నుండి మ. 12:33 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

17 డిసెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:42

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:41

తిథి పంచమి సా. 5:34 వరకు

నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా. 2:46+ వరకు

యోగం హర్షణ రా. 12:31+ వరకు

కరణం బవ ఉ. 6:46 వరకు భాలవ సా. 5:34 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 9:38 నుండి ఉ. 11:08 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:13 నుండి సా. 4:56 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:18 నుండి సా. 5:41 వరకు

యమగండం మ. 12:12 నుండి మ. 1:34 వరకు

గుళికాకాలం మ. 2:56 నుండి సా. 4:18 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:06 నుండి తె. 5:54 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 5:15 నుండి సా. 6:44 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:50 నుండి మ. 12:33 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

18 డిసెంబర్ 2023 - సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:43

సూర్యాస్తమయం సా. 5:41

తిథి షష్ఠి మ. 3:15 వరకు

నక్షత్రం శతభిష రా. 1:14+ వరకు

యోగం వజ్ర రా. 9:27 వరకు

కరణం తైతుల మ. 3:15 వరకు గరజి రా. 2:09+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 7:24 నుండి ఉ. 8:55 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:34 నుండి మ. 1:18 వరకు మ. 2:45 నుండి మ. 3:29 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 8:05 నుండి ఉ. 9:28 వరకు

యమగండం ఉ. 10:50 నుండి మ. 12:12 వరకు

గుళికకాలం మ. 1:34 నుండి మ. 2:57 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:07 నుండి తె. 5:55 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:37 నుండి రా. 8:07 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:50 నుండి మ. 12:34 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

19 డిసెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:44

సూర్యాస్తమయం సా. 5:41

తిథి సప్తమి మ. 1:08 వరకు

నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రా. 11:54 వరకు

యోగం సిద్ధి సా. 6:34 వరకు

కరణం వనిజ మ. 1:08 వరకు రా. 12:10 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 9:12 నుండి ఉ. 10:44 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:55 నుండి ఉ. 9:39 వరకు రా. 10:54 నుండి రా. 11:47 వరకు

రాహుకాలం మ. 2:57 నుండి సా. 4:19 వరకు

యమగండం ఉ. 9:28 నుండి ఉ. 10:50 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:13 నుండి మ. 1:35 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:08 నుండి తె. 5:56 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 4:29 నుండి సా. 5:59 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:51 నుండి మ. 12:34 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

20 డిసెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:44

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:42

తిథి అష్టమి ఉ. 11:16 వరకు

నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా. 10:50 వరకు

యోగం వ్యతిపాత మ. 3:52 వరకు

కరణం బవ ఉ. 11:16 వరకు బాలవ రా. 10:26 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 10:33 నుండి మ. 12:06 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:51 నుండి మ. 12:35 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:13 నుండి మ. 1:35 వరకు

యమగండం ఉ. 8:06 నుండి ఉ. 9:29 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:51 నుండి మ. 12:13 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:08 నుండి తె. 5:56 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:22 నుండి రా. 7:54 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

21 డిసెంబర్ 2023 - గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:45

సూర్యాస్తమయం సా. 5:42

తిథి నవమి ఉ. 9:38 వరకు

నక్షత్రం రేవతి రా. 10:09 వరకు

యోగం వారియ మ. 1:22 వరకు

కరణం కౌలవ ఉ. 9:38 వరకు తైతుల రా. 8:57 వరకు

వర్జ్యం సా. 5:41 నుండి రా. 7:15 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:24 నుండి ఉ. 11:08 వరకు మ. 2:47 నుండి మ. 3:31 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:36 నుండి మ. 2:58 వరకు

యమగండం ఉ. 6:45 నుండి ఉ. 8:07 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:29 నుండి ఉ. 10:51 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:09 నుండి తె. 5:57 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 7:50 నుండి రా. 9:22 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుండి మ. 12:35 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

22 డిసెంబర్ 2023 శుక్రవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:45

సూర్యాస్తమయం సా. 5:43

తిథి దశమి ఉ. 8:17 వరకు

నక్షత్రం అశ్విని రా. 9:37 వరకు

యోగం పరిఘ ఉ. 11:05 వరకు

కరణం గరజి ఉ. 8:17 వరకు వనిజ రా. 7:44 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 7:05 నుండి ఉ. 8:40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:57 నుండి ఉ. 9:41 వరకు మ. 12:36 నుండి మ. 1:20 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:52 నుండి మ. 12:14 వరకు

యమగండం మ. 2:58 నుండి సా. 4:21 వరకు

గుళికకాలం ఉ. 8:07 నుండి ఉ. 9:30 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:09 నుండి తె. 5:57 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 2:33 నుండి సా. 4:07 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:52 నుండి మ. 12:36 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

23 డిసెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

ముక్కోటి ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:46

సూర్యాస్తమయం సా. 5:43

తిథి ఏకాదశి ఉ. 7:12 వరకు

నక్షత్రం భరణి రా. 9:19 వరకు

యోగం శివ ఉ. 9:01 వరకు

కరణం విష్టి ఉ. 7:12 వరకు బవ సా. 6:48 వరకు

వర్జ్యం ఉ. 9:19 నుండి ఉ. 10:55 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:14 నుండి ఉ. 8:57 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:30 నుండి ఉ. 10:52 వరకు

యమగండం మ. 1:37 నుండి మ. 2:59 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:46 నుండి ఉ. 8:08 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:10 నుండి తె. 5:58 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 4:34 నుండి సా. 6:09 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:53 నుండి మ. 12:36 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

24 డిసెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:46

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:44

తిథి త్రయోదశి తె. 5:55+ వరకు

నక్షత్రం కృతిక రా. 9:20 వరకు

యోగం సిద్ధ ఉ. 7:10 వరకు

కరణం కౌలవ సా. 6:09 వరకు తైతుల తె. 5:55+ వరకు

వర్జ్యం మ. 1:32 నుండి మ. 3:10 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:16 నుండి సా. 5:00 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:22 నుండి సా. 5:44 వరకు

యమగండం మ. 12:15 నుండి మ. 1:37 వరకు

గుళికకాలం మ. 2:59 నుండి సా. 4:22 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:10 నుండి తె. 5:58 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:55 నుండి రా. 8:31 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:53 నుండి మ. 12:37 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

25 డిసెంబర్ 2023 సోమవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:47

సూర్యాస్తమయం సా. 5:44

తిథి చతుర్దశి తె. 5:47+ వరకు

నక్షత్రం రోహిణి రా. 9:39 వరకు

యోగం శుభ తె. 4:14+ వరకు

కరణం గరజి సా. 5:51 వరకు వనిజ తె. 5:47+ వరకు

వర్జ్యం తె. 3:25 నుండి తె. 5:03 వరకు

దుర్ముహూర్తం మ. 12:37 నుండి మ. 1:21 వరకు మ. 2:49 నుండి మ. 3:33 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 8:09 నుండి ఉ. 9:31 వరకు

యమగండం ఉ. 10:53 నుండి మ. 12:15 వరకు

గుళికాకాలం మ. 1:38 నుండి మ. 3:00 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:11 నుండి తె. 5:59 వరకు

అమృత ఘడియలు సా. 6:24 నుండి రా. 8:01 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:37 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

26 డిసెంబర్ 2023 - మంగళవారం పంచాంగం

పౌర్ణమి శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:47

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:45

తిథి పౌర్ణమి ఉ. 6:03+ వరకు

నక్షత్రం మృగశిర రా. 10:21 వరకు

యోగం శుక్ల తె. 3:13+ వరకు

కరణం విష్టి సా. 5:54 వరకు బవ ఉ. 6:03+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 7:09 నుండి ఉ. 8:49 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:59 నుండి ఉ. 9:43 వరకు రా. 10:58 నుండి రా. 11:50 వరకు

రాహుకాలం మ. 3:00 నుండి సా. 4:23 వరకు

యమగండం ఉ. 9:31 నుండి ఉ. 10:54 వరకు

గుళికాకాలం మ. 12:16 నుండి మ. 1:38 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:11 నుండి తె. 5:59 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 1:17 నుండి మ. 2:56 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:54 నుండి మ. 12:38 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

27 డిసెంబర్ 2023 - బుధవారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:47

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:46

తిథి పాడ్యమి ఉ. 6:46+ వరకు

నక్షత్రం ఆరుద్ర రా. 11:28 వరకు

యోగం బ్రహ్మ రా. 2:33 + వరకు

కరణం భాలవ సా. 6:24 వరకు కౌలవ ఉ. 6:46 వరకు

వర్జ్యం మ. 12:16 నుండి మ. 1:59 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:38 వరకు

రాహుకాలం మ. 12:16 నుండి మ. 1:39 వరకు

యమగండం ఉ. 8:10 నుండి ఉ. 9:32 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 10:54 నుండి మ. 12:16 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:11 నుండి తె. 5:59 వరకు

అమృత ఘడియలు మ. 1:00 నుండి మ. 2:41 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం లేదు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

28 డిసెంబర్ 2023 గురువారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:48

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:46

తిథి విదియ ఉ.7:58+ వరకు

నక్షత్రం పునర్వసు రా. 1:03+ వరకు

యోగం ఇంద్ర రా. 2:15+ వరకు

కరణం తైతుల రా. 7:22 వరకు గర ఉ.7:58+ వరకు

వర్జ్యం ఉ. 9:46 నుండి ఉ. 11:30 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 10:27 నుండి ఉ. 11:11 వరకు మ. 2:50 నుండి మ. 3:34 వరకు

రాహుకాలం మ. 1:39 నుండి మ. 3:02 వరకు

యమగండం ఉ. 6:48 నుండి ఉ. 8:10 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 9:32 నుండి ఉ. 10:55 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:12 నుండి ఉ. 6:00 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 10:31 నుండి రా. 12:13 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:55 నుండి మ. 12:39 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

29 డిసెంబర్ 2023 శుక్రవారం పంచాంగం

పూర్వాషాఢ కార్తె

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:48

సూర్యాస్తమయం సా. 5:47

తిథి విదియ ఉ. 8:00 వరకు

నక్షత్రం పుష్యమి తె. 3:07+ వరకు

యోగం వైధృతి రా. 2:19+ వరకు

కరణం గరజి ఉ. 8:00 వరకు వనిజ రా. 8:51 వరకు

వర్జ్యం సా. 5:19 నుండి రా. 7:05 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 9:00 నుండి ఉ. 9:44 వరకు మ. 12:39 నుండి మ. 1:23 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 10:55 నుండి మ. 12:17 వరకు

యమగండం మ. 3:02 నుండి సా. 4:24 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 8:11 నుండి ఉ. 9:33 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:12 నుండి ఉ. 6:00 వరకు

అమృత ఘడియలు రా. 8:12 నుండి రా. 9:56 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:39 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

30 డిసెంబర్ 2023 - శనివారం పంచాంగం

సంకష్టహర చతుర్థి

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:49

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:47

తిథి తదియ ఉ. 9:45 వరకు

నక్షత్రం ఆశ్లేష తె. 5:38+ వరకు

యోగం విష్కంభ రా. 2:55+ వరకు

కరణం విష్టి ఉ. 9:45 వరకు బవ రా. 10:49 వరకు

వర్జ్యం రా. 7:09 నుండి రా. 8:57 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ. 8:17 నుండి ఉ. 9:01 వరకు

రాహుకాలం ఉ. 9:33 నుండి ఉ. 10:56 వరకు

యమగండం మ. 1:40 నుండి మ. 3:03 వరకు

గుళికాకాలం ఉ. 6:49 నుండి ఉ. 8:11 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:13 నుండి ఉ. 6:01 వరకు

అమృత ఘడియలు తె. 3:56 నుండి తె. 5:42 వరకు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:40 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

31 డిసెంబర్ 2023 - ఆదివారం పంచాంగం

శ్రీ శోభకృతు నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం - హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం - కృష్ణపక్షం

సూర్యోదయం - ఉ. 6:49

సూర్యాస్తమయం - సా. 5:48

తిథి చవితి ఉ. 11:57 వరకు

నక్షత్రం మఖ ఉ. 8:31+ వరకు

యోగం ప్రీతి తె. 3:39+ వరకు

కరణం బాలవ ఉ. 11:57 వరకు కౌలవ రా. 1:11 + వరకు

వర్జ్యం రా. 7:09 నుండి రా. 8:57 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా. 4:20 నుండి సా. 5:03 వరకు

రాహుకాలం సా. 4:25 నుండి సా. 5:48 వరకు

యమగండం మ. 12:18 నుండి మ. 1:41 వరకు

గుళికాకాలం మ. 3:03 నుండి సా. 4:25 వరకు

బ్రహ్మ ముహూర్తం తె. 5:13 నుండి ఉ. 6:01 వరకు

అమృత ఘడియలు లేదు

అభిజిత్ ముహూర్తం ఉ. 11:56 నుండి మ. 12:40 వరకు

గమనిక: "+" అనగా మరుసటి రోజున

తెలుగు పండుగలు డిసెంబర్, 2023

03 Sun » జ్యేష్ఠ కార్తె

08 Fri » ఉత్పన్న ఏకాదశి

09 Sat » వైష్ణవ ఉత్పన్న ఏకాదశి

10 Sun » ప్రదోష వ్రతం

11 Mon » మాస శివరాత్రి

12 Tue » అమావాస్య

13 Wed » గోవర్ధన పూజ

14 Thu » చంద్రోదయం

16 Sat » ధనుస్సంక్రమణం , మూల కార్తె , చతుర్థి వ్రతం

17 Sun » ధనుర్మాస పూజ , సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి

18 Mon » సోమవారం వృతం , స్కంద షష్టి

20 Wed » దుర్గాష్టమి వ్రతం

22 Fri » గీతా జయంతి , మోక్షద ఏకాదశి

23 Sat » ముక్కోటి ఏకాదశి

24 Sun » హనుమద్ర్వతం , ప్రదోష వ్రతం

26 Tue » పౌర్ణమి వ్రతం , పౌర్ణమి , దత్త జయంతి , శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ

27 Wed » మండల పూజ

29 Fri » పూర్వాషాఢ కార్తె

30 Sat » సంకటహర చతుర్థి
Tags: క్యాలెండర్ 2023, క్యాలెండర్ డిసెంబర్ 2023, 2023 పంచాంగం, Telugu Calendar December 2023, Telugu Calendar 2023, 2023 Panchamgam, Telugu Panchagamgam, Daily Panchamgam 2023, Calendar download 2023

Comments