రథ సప్తమి 2024 తేదీ మరియు పూజ ముహూర్త సమయం, ప్రాముఖ్యత - Ratha Saptami 2024 Date and Time, Significance

రథ సప్తమి 2024 తేదీ మరియు సమయం, ప్రాముఖ్యత:-

రథ సప్తమి శుక్రవారం, 16 ఫిబ్రవరి, 2024న జరుపుకుంటారు. రథ సప్తమి పండుగ సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేయబడింది మరియు సూర్య భగవానుడి జన్మదినోత్సవంగా పరిగణించబడుతుంది.

ఈ రోజున, సూర్య భగవానుని భక్తులు సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం కోసం అనేక ఆచారాలను నిర్వహిస్తారు. ఈ పండుగ మాఘమాసంలోని శుక్ల పక్షంలోని సప్తమి తిథి నాడు వస్తుంది. దీనిని రథ సప్తమి లేదా మాఘ సప్తమి అని కూడా అంటారు.

రథ సప్తమి 2024 తేదీ & సమయం

రథ సప్తమి తేదీ: శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 16, 2024

రథ సప్తమి నాడు స్నాన ముహూర్తం - 05:22 నుండి 07:06 వరకు

సప్తమి తిథి ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 15న ఉదయం 10:13

సప్తమి తిథి ముగింపు: ఫిబ్రవరి 16న 08:55 AM

రథ సప్తమి ప్రాముఖ్యత

హిందూ మతం ప్రకారం, సూర్యభగవానుడి జన్మదినోత్సవంగా పరిగణించబడే రథసప్తమి రోజున సూర్య భగవానుడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని జ్ఞానోదయం చేయడం ప్రారంభించాడని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ రోజును సూర్య జయంతి అని కూడా అంటారు. రథ సప్తమి దానం-పుణ్య కార్యక్రమాలకు సూర్య గ్రహణం వలె పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. రథసప్తమి నాడు సూర్యభగవానుని ఆరాధించడం ద్వారా తెలిసి, తెలియక చేసిన ఏడు రకాల పాపాలు - మాటలు, శరీరం, మనస్సు, ప్రస్తుత జన్మలో మరియు పూర్వ జన్మలలో చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.

Click here:

రథసప్తమి అంటే ఏంటి..? దీని విశిష్టత ఏంటి?

రథసప్తమికి జిల్లేడకుకి సంబంధం ఏమిటి?

రథ సప్తమి రోజు స్నానం , పూజ , రోగ నివారణ రధ సప్తమి వ్రత విధానం.

Tags: రథ సప్తమి 2024, 2024 Ratha Saptami date, 2024 Ratha Saptami, Surya Jayanti, Ratha Saptami 2024 Date & Time, Ratha Sapthami Pooja, Rathasapthami vratam Telugu

Comments