నవరాత్రి పూజ ఎవరు చేసుకోవాలి? Navaratri Pooja Vidhanam | Hindu Temple Guide

నవరాత్రి పూజ ఎవరుచేసుకోవాలి?

నవరాత్రి పూజ ఎవ్వరైనా చేయవచ్చు, శక్తి కొద్దీ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు.

ఉదయాన్నే మీరు శుచిగా పూజ గది శుభ్రం చేసి కలశం పెట్టుకునే అలవాటు ఉంటే పెట్టుకోండి లేదంటే  ఒక పీట పైన అమ్మవారి ఫోటో ఉంటే ఫోటో, విగ్రహం ఉంటే విగ్రహం పెట్టుకోండి.

విగ్రహం ఉన్న వాళ్ళు రోజూ పసుపు నీటితో అభిషేకం చేసుకోవచ్చు, పాలు పంచామృతాలు  యధా శక్తి మీ ఇష్టం శ్రీ సూక్తం తెలిస్తే అది చదవండి లేదంటే ఆడియో పెట్టుకుని ఓం దుం దుర్గయై నమః అనుకుంటూ శ్రీ సూక్తం కానీ చండీ పారాయణ స్త్రోత్రలతో కానీ వింటూ నామ జపం చేస్తూ అభిషేకం చేయండి.. చక్కగా అలంకారం చేయండి మీకు ఉన్నది తృప్తిగా నైవేద్యం పెట్టండి లలితా సహస్ర నామంతో పారాయనఁ చేస్తూ కుంకుమ పూజ చేయండి. రెండు పూటలా దీపారాధన చేసుకోండి..

Also Read : నవరాత్రి 2022 తేదీలు & దుర్గ పూజ శుభ ముహూర్తం సమయం

ఇంక చేయగలిగిన వారు చేయడం తెలిసిన వారు పీఠం ,కలశస్తాపన , విగ్రహం, అభిషేకం, చండీ పారాయనఁ, దేవీ భాగవతం పారాయణ, హోమం, అన్నశాంతి, ఆహార నియమాలు, బ్రహ్మ చర్యం, దీపాల కొలువు, భూ శయనం, బొమ్మల కొలువు, నవధాన్య ఆరాధన . శ్రీచక్రం కుంకుమ పూజ ,నవావర్ణ పూజ , ఇలా యధా శక్తి జరుపుకుంటారు.

ఇలా చేస్తేనే ఆ తల్లి కరునిస్తుంది అని లేదు ఎలా చేసిన భక్తిగా చేస్తే ఆ తల్లి కరునిస్తుంది భక్తి ప్రధానం మరి కొందరు అంత హడావిడిగా ఎందుకు చేస్తారు అంటే అది వారి వారి తృప్తి కోసం ఎంత సేవచేసిన తనివి తీరని ఆనందం ఆ తల్లిని ఎంతగా ఆరాధిస్తున్నామో కూడా తెలియని భక్తి పరవశం ఉపవాసం చేయమని నేను ఎవరికీ చెప్పను కానీ నేను విజయదశమి రోజు ఆహారం తీసుకుంటాను ,జావ లాంటి పదార్థాలు తీసుకుంటాను, ఏ సమయంలో అయినా కుంకుమార్చన లో శ్రీచక్ర పూజ అమ్మవారి పారాయణ, అభిషేకం అలంకారం పూలు కట్టుకోవడం అకండ దీపం, దీప దుర్గా ఉపాసన.. నేల పైన నిద్రపోవడం కానీ ఎప్పుడు పడుకుంటాను ఎప్పుడు లేస్తాను కూడా గుర్తు ఉండదు ఒక గంట నిద్రపోయిన వెంటనే స్నానం చేసి మళ్ళీ పూజ గదిలోనే ఉంటాను. అదో లోకం కాకపోతే మీ అందరి కోసం ఈ గ్రూవ్ వల్ల కాంటాక్ట్ లో ఉండి పూజ వివరాలు మీకు చెప్తూ ఉంటాను. అంత మొరటుగా చేయమని చెప్పను ఎవరి ఆసక్తి వారిది.

ఇంట్లో సూతకము ఉన్నవారూ పీఠం పెట్టి వ్రతంగా చేయాకుడదు కానీ దీపారాధన చేసి సహాస్ర నామం పారాయణ చేసుకోవచ్చు పానకం నైవేద్యం పెట్టుకోవచ్చు, కొబ్బరికాయ కొట్టకూడదు గుడి కి వెళ్లిదర్శనం చేసుకోవచ్చు.

ఎవరికి తెలిసిన విధంగా వారు ప్రశాంతంగా తృప్తిగా చేసుకోండి.

కానీ ఈ కరోన టైం లో ఆర్ధికంగా దెబ్బతిన్న కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి అమ్మవారి పెరు చెప్పి మీకు తెలిసిన మీకు దగ్గరలో ఉన్న బీదవాళ్ళకు బియ్యం బెల్లం నైయ్యి ,సరుకులు లాంటివి ఇస్తే పండగ రోజు వారి ఇంట్లో కూడా పరమాన్నం వండుకుంటారు. డబ్బుగా ఎవరికి ఇవ్వకండి చూశారుగా డ్రింక్ షాప్ ల ముందు ఎలా నిల్చుని తాగేసారో...

కుమారి పూజ 9 సం లోపు పిల్లలకు చేయాలి, పూజలా కాకపోయినా ఆ వయసు పిల్లలకు అమ్మవారిగా భావించి గాజులు ఇవ్వండి స్వీట్స్ పెట్టండి వారికి సంతోషం కలగాలి..అది మీకు శుభం మీ ఇంట్లో ఆ వయసు పిల్లలు ఉన్నా వారికి చేయవచ్చు..

Famous Posts:

> : నవరాత్రి 2022 తేదీలు & దుర్గ పూజ శుభ ముహూర్తం సమయం


Navratri Puja, navratri ki puja vidhi, navratri pooja vidhi 2020, navratri puja vidhi, navratri puja vidhi at home, simple navratri puja at home in telugu, navratri puja samagri, navratri ki puja, dasara, ammavaru, durga mata.

Comments