Drop Down Menus

Telugu Panchangam - ఈ రోజు తెలుగు పంచాంగం

ఈ వారం పంచాంగం ఏప్రిల్ 04 నుండి ఏప్రిల్ 20 వరకు

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:06 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:33 PM.

తిధి

శుక్లపక్షషష్టి

ఏప్రిల్, 13 వ తేదీ, 2024 శనివారం, మధ్యహానం 12 గం,04 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, ఉదయం 11 గం,44 ని (am) వరకు


నక్షత్రము

ఆర్ద్ర

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, రాత్రి 12 గం,48 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, రాత్రి 01 గం,34 ని (am) వరకు


యోగం

అతిగండ

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, ఉదయం 06 గం,02 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,01 ని (am) వరకు


కరణం

తైతుల

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,18 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, సాయంత్రము 05 గం,14 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, రాత్రి 08 గం,45 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, రాత్రి 10 గం,24 ని (pm) వరకు


రాహుకాలం

సాయంత్రము 04 గం,59 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 06 గం,33 ని (pm) వరకు


దుర్ముహుర్తము

సాయంత్రము 04 గం,53 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 05 గం,43 ని (pm) వరకు


గుళక కాలం

సాయంత్రము 03 గం,26 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 04 గం,59 ని (pm) వరకు


యమగండ కాలం

మధ్యహానం 12 గం,19 ని (pm) నుండి

మధ్యహానం 01 గం,52 ని (pm) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, మధ్యహానం 02 గం,58 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, సాయంత్రము 04 గం,37 ని (pm) వరకు

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:05 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:33 PM.

తిధి

శుక్లపక్షసప్తమి

ఏప్రిల్, 14 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, ఉదయం 11 గం,44 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, మధ్యహానం 12 గం,12 ని (pm) వరకు


నక్షత్రము

పునర్వసు

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, రాత్రి 01 గం,34 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం,05 ని (am) వరకు


యోగం

సుకర్మ

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,01 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, తెల్లవారుఝాము 04 గం,36 ని (am) వరకు


కరణం

వనిజ

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,22 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, సాయంత్రము 05 గం,42 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, ఉదయం 06 గం,02 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, ఉదయం 07 గం,44 ని (am) వరకు


రాహుకాలం

ఉదయం 07 గం,38 ని (am) నుండి

ఉదయం 09 గం,11 ని (am) వరకు


దుర్ముహుర్తము

మధ్యహానం 12 గం,43 ని (pm) నుండి

మధ్యహానం 01 గం,33 ని (pm) వరకు

తిరిగి దుర్ముహుర్తము

సాయంత్రము 03 గం,13 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 04 గం,03 ని (pm) వరకు


గుళక కాలం

మధ్యహానం 01 గం,52 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) వరకు


యమగండ కాలం

ఉదయం 10 గం,45 ని (am) నుండి

మధ్యహానం 12 గం,18 ని (pm) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, రాత్రి 07 గం,49 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, రాత్రి 09 గం,32 ని (pm) వరకు

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:05 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:33 PM.

తిధి

శుక్లపక్ష అష్టమి

ఏప్రిల్, 15 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, మధ్యహానం 12 గం,12 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, మధ్యహానం 01 గం,24 ని (pm) వరకు


నక్షత్రము

పుష్యమి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం,05 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,15 ని (am) వరకు


యోగం

ధృతి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, తెల్లవారుఝాము 04 గం,36 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 04 గం,44 ని (am) వరకు


కరణం

బవ

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, ఉదయం 06 గం,13 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, సాయంత్రము 06 గం,54 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం,46 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,31 ని (am) వరకు


రాహుకాలం

సాయంత్రము 03 గం,26 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 04 గం,59 ని (pm) వరకు


దుర్ముహుర్తము

ఉదయం 08 గం,34 ని (am) నుండి

ఉదయం 09 గం,24 ని (am) వరకు

తిరిగి దుర్ముహుర్తము

రాత్రి 11 గం,32 ని (pm) నుండి

రాత్రి 12 గం,22 ని (am) వరకు


గుళక కాలం

మధ్యహానం 12 గం,19 ని (pm) నుండి

మధ్యహానం 01 గం,52 ని (pm) వరకు


యమగండ కాలం

ఉదయం 09 గం,12 ని (am) నుండి

ఉదయం 10 గం,45 ని (am) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, సాయంత్రము 05 గం,18 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, రాత్రి 07 గం,03 ని (pm) వరకు

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:04 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:33 PM.

తిధి

శుక్లపక్ష నవమి

ఏప్రిల్, 16 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, మధ్యహానం 01 గం,24 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, సాయంత్రము 03 గం,14 ని (pm) వరకు


నక్షత్రము

ఆశ్లేష

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,15 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, ఉదయం 07 గం,56 ని (am) వరకు


యోగం

శూల

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 04 గం,44 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, తెల్లవారుఝాము 05 గం,18 ని (am) వరకు


కరణం

కౌలువ

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, ఉదయం 07 గం,45 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, రాత్రి 08 గం,44 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం,46 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,31 ని (am) వరకు


రాహుకాలం

మధ్యహానం 12 గం,18 ని (pm) నుండి

మధ్యహానం 01 గం,52 ని (pm) వరకు


దుర్ముహుర్తము

ఉదయం 11 గం,53 ని (am) నుండి

మధ్యహానం 12 గం,43 ని (pm) వరకు


గుళక కాలం

ఉదయం 10 గం,44 ని (am) నుండి

మధ్యహానం 12 గం,18 ని (pm) వరకు


యమగండ కాలం

ఉదయం 07 గం,37 ని (am) నుండి

ఉదయం 09 గం,11 ని (am) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, రాత్రి 12 గం,43 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, రాత్రి 02 గం,27 ని (am) వరకు

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:04 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:33 PM.

తిధి

శుక్లపక్ష దశమి

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, సాయంత్రము 03 గం,14 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, సాయంత్రము 05 గం,32 ని (pm) వరకు


నక్షత్రము

ఆశ్లేష

ఏప్రిల్, 17 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,15 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, ఉదయం 07 గం,56 ని (am) వరకు


యోగం

గండ

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, తెల్లవారుఝాము 05 గం,18 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, ఉదయం 06 గం,11 ని (am) వరకు


కరణం

గరిజ

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, ఉదయం 09 గం,50 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, రాత్రి 11 గం,02 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, ఉదయం 11 గం,39 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, మధ్యహానం 01 గం,26 ని (pm) వరకు


రాహుకాలం

మధ్యహానం 01 గం,52 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 03 గం,26 ని (pm) వరకు


దుర్ముహుర్తము

ఉదయం 10 గం,13 ని (am) నుండి

ఉదయం 11 గం,03 ని (am) వరకు

తిరిగి దుర్ముహుర్తము

సాయంత్రము 03 గం,13 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 04 గం,03 ని (pm) వరకు


గుళక కాలం

ఉదయం 09 గం,11 ని (am) నుండి

ఉదయం 10 గం,45 ని (am) వరకు


యమగండ కాలం

ఉదయం 06 గం,03 ని (am) నుండి

ఉదయం 07 గం,37 ని (am) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, రాత్రి 02 గం,46 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, తెల్లవారుఝాము 04 గం,33 ని (am) వరకు

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:03 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:33 PM.

తిధి

శుక్లపక్ష ఏకాదశి

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, సాయంత్రము 05 గం,32 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, రాత్రి 08 గం,05 ని (pm) వరకు


నక్షత్రము

మఖ

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, ఉదయం 07 గం,56 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, ఉదయం 10 గం,56 ని (am) వరకు


యోగం

వృద్ది

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, ఉదయం 06 గం,11 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, ఉదయం 07 గం,12 ని (am) వరకు


కరణం

వనిజ

ఏప్రిల్, 18 వ తేదీ, 2024 గురువారం, రాత్రి 11 గం,02 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, మధ్యహానం 12 గం,17 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, మధ్యహానం 01 గం,44 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, సాయంత్రము 03 గం,32 ని (pm) వరకు


రాహుకాలం

ఉదయం 10 గం,44 ని (am) నుండి

మధ్యహానం 12 గం,18 ని (pm) వరకు


దుర్ముహుర్తము

ఉదయం 08 గం,33 ని (am) నుండి

ఉదయం 09 గం,23 ని (am) వరకు

తిరిగి దుర్ముహుర్తము

మధ్యహానం 12 గం,43 ని (pm) నుండి

మధ్యహానం 01 గం,33 ని (pm) వరకు


గుళక కాలం

ఉదయం 07 గం,36 ని (am) నుండి

ఉదయం 09 గం,10 ని (am) వరకు


యమగండ కాలం

సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 04 గం,59 ని (pm) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, రాత్రి 01 గం,26 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, తెల్లవారుఝాము 03 గం,14 ని (am) వరకు

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం తెలుగు పంచాంగం

క్రోధ నామ సంవత్సరం , చైత్రమాసము , ఉత్తరాయణము ,వసంత రుతువు , సూర్యోదయం : 06:02 AM , సూర్యాస్తమయం : 06:34 PM.

తిధి

శుక్లపక్ష ద్వాదశి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, రాత్రి 08 గం,05 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, రాత్రి 10 గం,42 ని (pm) వరకు


నక్షత్రము

పూర్వఫల్గుణి

ఏప్రిల్, 19 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, ఉదయం 10 గం,56 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, మధ్యహానం 02 గం,04 ని (pm) వరకు


యోగం

దృవ

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, ఉదయం 07 గం,12 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 21 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, ఉదయం 08 గం,15 ని (am) వరకు


కరణం

బవ

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, రాత్రి 01 గం,35 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, మధ్యహానం 02 గం,53 ని (pm) వరకు


అమృత కాలం

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, మధ్యహానం 12 గం,20 ని (pm) నుండి

ఏప్రిల్, 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, మధ్యహానం 02 గం,08 ని (pm) వరకు


రాహుకాలం

ఉదయం 09 గం,09 ని (am) నుండి

ఉదయం 10 గం,43 ని (am) వరకు


దుర్ముహుర్తము

ఉదయం 06 గం,01 ని (am) నుండి

ఉదయం 07 గం,42 ని (am) వరకు


గుళక కాలం

ఉదయం 06 గం,01 ని (am) నుండి

ఉదయం 07 గం,35 ని (am) వరకు


యమగండ కాలం

మధ్యహానం 01 గం,51 ని (pm) నుండి

సాయంత్రము 03 గం,25 ని (pm) వరకు


వర్జ్యం

ఏప్రిల్, 21 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం,42 ని (am) నుండి

ఏప్రిల్, 21 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం,30 ని (am) వరకు

Click here:

Tags: Panchangam, Today Panchangam, Daily Panchangam, 2024 Panchangam, Weekly Panchangam, Telugu panchangam today, 2024 Telugu panchangan, Daily Panchangam, Evaram panchangam, 2024 Calendar Telugu

ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

Post a Comment

ఎక్కువమంది చదివినవి

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.