అక్టోబర్ 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు - Festivals and Important Days in October 2024

అక్టోబర్ 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

అక్టోబర్ నెలలో 6 ప్రభుత్వ సెలవులు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 2024లో బ్యాంక్ సెలవుల సంఖ్య 6.

తెలుగు పండుగలు

1 అక్టోబర్ 2024, మంగళవారం బతుకమ్మ ప్రారంభం

2 అక్టోబర్ 2024, బుధవారము అమావాస్య , మహాలయ అమావాస్య , లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి, మహాత్మా గాంధీ జయంతి

3 అక్టోబర్ 2024, గురువారము దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం

9 అక్టోబర్ 2024, బుధవారం సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ , దుర్గ పూజ , సరస్వతి పూజ ప్రారంభం , స్కంద షష్టి

11 అక్టోబర్ 2024, శుక్రవారము దుర్గాష్టమి

11 అక్టోబర్ 2024, శుక్రవారము మహర్నవమి

12 అక్టోబర్ 2024, శనివారము దసరా, విజయదశమి

13 అక్టోబర్ 2024, ఆదివారము పాశాంకుశ ఏకాదశి

14 అక్టోబర్ 2024, సోమవారము తదనంతర పాశాంకుశ ఏకాదశి, వైష్ణవ పాశాంకుశ ఏకాదశి, పద్మనాభ ద్వాదశి

15 అక్టోబర్ 2024, మంగళవారము ప్రదోష వ్రతం

17 అక్టోబర్ 2024, గురువారము వాల్మీకి జయంతి, మీరాబాయి జయంతి

20 అక్టోబర్ 2024, ఆదివారము అట్లతద్ది

20 అక్టోబర్ 2024, ఆదివారము సంకష్టహర చతుర్థి, ఉండ్రాళ్ళ తద్దె

28 అక్టోబర్ 2024, సోమవారము రమా ఏకాదశి

29 అక్టోబర్ 2024, మంగళవారము ప్రదోష వ్రతం

31 అక్టోబర్ 2024, గురువారము నరక చతుర్దశి, లక్ష్మి పూజ, దీపావళి

2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జనవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఫిబ్రవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మార్చి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఏప్రిల్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మే నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూన్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూలై నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఆగస్టు నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

సెప్టెంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

అక్టోబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

నవంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

డిసెంబర్  నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Tags: అక్టోబర్, October 2024, October month festivals 2024, October month holidays, October month Importance days, 2024 October month, October month Panchangam 2024, 2024 Calendar Telugu

Comments