ఫిబ్రవరి 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు - Festivals and Important Days in February 2024

ఫిబ్రవరి 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఫిబ్రవరి 2024 నెలలో 1 ఐచ్ఛిక సెలవు ఉంది.

తెలుగు పండుగలు

2 ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారము భాను సప్తమి, స్వామి వివేకానంద జయంతి

6 ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారము ధనిష్ఠ కార్తె, షట్తిలైకాదశి

7 ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారము ప్రదోష వ్రతం

8 ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం మాస శివరాత్రి

9 ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం అమావాస్య , చొల్లంగి అమావాస్య

10 ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం మాఘ గుప్త నవరాత్రి

11 ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం చంద్రోదయం

12 ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం సోమవారం వృతం , శ్రీ మార్కండేయ మహర్షి జయంతి

14 ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారము వసంత పంచమి(సరస్వతి పూజ)

15 ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం స్కంద షష్టి

16 ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం రధసప్తమి , భీష్మాష్టమి

17 ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం దుర్గాష్టమి వ్రతం

19 ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారము ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి

20 ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారము జయ ఏకాదశి

20 ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారము భీష్మ ద్వాదశి

21 ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారము ప్రదోష వ్రతం

24 ఫిబ్రవరి 2024, శనివారము గురు రవిదాస్ జయంతి, మాఘపూర్ణిమ , శ్రీ సత్యనారాయణ పూజ , పౌర్ణమి వ్రతం , పౌర్ణమి

28 ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారము సంకష్టహర చతుర్థి

2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జనవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఫిబ్రవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మార్చి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఏప్రిల్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మే నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూన్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూలై నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఆగస్టు నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

సెప్టెంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

అక్టోబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

నవంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

డిసెంబర్  నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Tags: ఫిబ్రవరి, February 2024, February 2024 Festivals, February, February month 2024 Panchangam, Panchangam 2024, Calendar 20224, Holidays 2024, Festivals 2024 telugu

Comments