సెప్టెంబర్ 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు - Festivals and Important Days in September 2024

సెప్టెంబర్ 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

సెప్టెంబర్ నెలలో 2 ప్రభుత్వ సెలవులు ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 2024లో బ్యాంక్ సెలవుల సంఖ్య 2.

తెలుగు పండుగలు

1 సెప్టెంబర్ 2024, ఆదివారం మాస శివరాత్రి

2 సెప్టెంబర్ 2024, సోమవారం అమావాస్య , సోమవారం వృతం , పొలాల అమావాస్య

4 సెప్టెంబర్ 2024, బుధవారం చంద్రోదయం

5 సెప్టెంబర్ 2024, గురువారము ఉపాధ్యాయదినోత్సవం, వరాహ జయంతి

7 సెప్టెంబర్ 2024, శనివారము వినాయక చవితి

14 సెప్టెంబర్ 2024, శనివారము పరివర్తన ఏకాదశి

15 సెప్టెంబర్ 2024, ఆదివారము ఇంజనీర్ల దినోత్సవము, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జయంతి, ప్రదోష వ్రతం, కల్కి ద్వాదశి

16 సెప్టెంబర్ 2024, సోమవారము మిలాద్ అన్-నబీ

17 సెప్టెంబర్ 2024, మంగళవారము గణేష్ నిమజ్జనం

21 సెప్టెంబర్ 2024, శనివారము సంకష్టహర చతుర్థి

24 సెప్టెంబర్ 2024, మంగళవారం మహాలక్ష్మి వ్రతం సమాప్తి , మధ్య అష్టమి

28 సెప్టెంబర్ 2024, శనివారము ఇందిరా ఏకాదశి

29 సెప్టెంబర్ 2024, ఆదివారము ప్రదోష వ్రతం, యతి మహాలయ , మాఘ స్మారక

30 సెప్టెంబర్ 2024, సోమవారం మాస శివరాత్రి

2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జనవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఫిబ్రవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మార్చి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఏప్రిల్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మే నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూన్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూలై నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఆగస్టు నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

సెప్టెంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

అక్టోబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

నవంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

డిసెంబర్  నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Tags: సెప్టెంబర్, September 2024, September month festivals, September month Festivals 2024, 2024 Calendar, 2024 Festivals, 2024 September Festivals, September 2024 holidays, 2024 Calendar

Comments