ఆగష్టు 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు - Festivals and Important Days in August 2024

ఆగస్టు 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఆగస్టు నెలలో 2 ప్రభుత్వ సెలవులు మరియు 1 ఐచ్ఛిక సెలవులు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 2024లో బ్యాంక్ సెలవుల సంఖ్య 2.

తెలుగు పండుగలు

1 ఆగష్టు 2024, గురువారము ప్రదోష వ్రతం

2 ఆగష్టు 2024, శుక్రవారం మాస శివరాత్రి

3 ఆగష్టు 2024, శనివారం ఆశ్లేష కార్తె

4 ఆగష్టు 2024, ఆదివారము స్నేహితుల దినోత్సవం, అమావాస్య

5 ఆగష్టు 2024, సోమవారం చంద్రోదయం , సోమవారం వృతం

8 ఆగష్టు 2024, గురువారం చతుర్థి వ్రతం

9 ఆగష్టు 2024, శుక్రవారం గరుడ పంచమి , నాగ పంచమి

10 ఆగష్టు 2024, శనివారం కల్కి జయంతి , స్కంద షష్టి

11 ఆగష్టు 2024, ఆదివారము తులసీదాస్ జయంతి

13 ఆగష్టు 2024, మంగళవారం దుర్గాష్టమి వ్రతం

14 ఆగష్టు 2024, బుధవారం తిరుమల శ్రీవారి పవిత్రోత్సవ ప్రారంభం

15 ఆగష్టు 2024, గురువారము భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం

16 ఆగష్టు 2024, శుక్రవారము శ్రావణ పుత్రద ఏకాదశి , వరలక్ష్మి వ్రతం , సింహ సంక్రమణం

17 ఆగష్టు 2024, శనివారము శని త్రయోదశి, ప్రదోష వ్రతం, తిరుమల శ్రీవారి తెప్పోత్సవం సమాప్తి , మఖ కార్తె

19 ఆగష్టు 2024, సోమవారము రక్షా బంధన్, రాఖీ, యజుర్వేద ఉపాకర్మ, వైఖానస హయగ్రీవ జయంతి , ప్రపంచ ఛాయాచిత్ర దినోత్సవం , జంధ్యాల పూర్ణిమ , రాఖీ

22 ఆగష్టు 2024, గురువారము సంకష్టహర చతుర్థి

26 ఆగష్టు 2024, సోమవారము శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి

29 ఆగష్టు 2024, గురువారము అజ ఏకాదశి

31 ఆగష్టు 2024, శనివారము శని త్రయోదశి, ప్రదోష వ్రతం

2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జనవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఫిబ్రవరి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మార్చి నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఏప్రిల్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

మే నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూన్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

జూలై నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

ఆగస్టు నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

సెప్టెంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

అక్టోబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

నవంబర్ నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

డిసెంబర్  నెల 2024లో పండుగలు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Tags: ఆగష్టు, August 2024, August month Festivals 2024, 2024 Calendar, 2024 August month Festivals, 2024 Importance Days, Telugu Calendar 2024, August month holidays 2024, Festivals 2024

Comments