శ్రీ కృష్ణ


శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర:
హరే కృష్ణ మంత్రం

సంతాన గోపాల స్తోత్రం

శ్రీ దామోదర అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం జయ జగదీశ హరే

మధురాష్టకం

శ్రీ బాల ముకుందాష్టకం


                        ప్రసిద్ధి పుస్తకాలూ 


శ్రీకృష్ణ రాయబారం


సత్యభామ 


ప్రజా మార్గదర్శిని శ్రీ మద్భగవద్గీత


శ్రీహరికథామృతమ్


శ్రీకృష్ణ భాగవతము ప్రధమ భాగము


                      ప్రసిద్ద ఆలయాలు


గురువాయూర్ శ్రీకృష్ణ ఆలయం


భగవద్గీత 

భగవద్గీత నేర్చుకునే వీడియో లు శ్లోకాలతో పాటు భావాలూ కూడా ఉన్నాయి . అధ్యాయాల వారీగా క్రింద ఇచ్చాము . 

Bhagavad Gita 1st Chapter :

Part 1 : https://youtu.be/Jw4Dbkxrqek Part 2 : https://youtu.be/c_LJbovTQuY Part 3 : https://youtu.be/tlONVQOEycI Part 4 : https://youtu.be/bsEUvbgRfIE Part 5 : https://youtu.be/SsKU5IZ1EX8 Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Videos : Part 1 : https://youtu.be/WFawtvddna8 Part 2 : https://youtu.be/NnnEul87Xho Part 3 : https://youtu.be/UBZI9EV-NuU Part 4 https://youtu.be/_tCBdJdy5UM Part 5 https://youtu.be/NmKQxM2TIJY Part 6 : https://youtu.be/YxvWhtXQu80 Part 7 : https://youtu.be/rkFabqb3lio Bhagavad Gita 12th Chapter Learning Videos : Part 1 : https://youtu.be/RN_HzPWf4go Part 2 : https://youtu.be/EmrszIlR9cg

                                               వీడియో 


శ్రీ లలిత దేవి అష్టోత్తర


ఈ క్రింద  శ్రీ లలిత దేవి అష్టోత్తర కూడా  డౌన్లోడ్ చేసుకొంది
200 లకు పైగా తెలుగు పుస్తకాల కొరకు ఈ డౌన్లోడ్ బట్టెన్  పై క్లిక్ చేయండి 

                                                 

Related Postings :

Sri krishna Temples, krishna stotras, famous krishna temples,lord krishna,lord krishna videos 

Comments