Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

అన్నమయ్య కీర్తనలు | List of Annamayya Keerthanalu | Hindu Temples Guide


అన్నమయ్య కీర్తనలు :దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యా 
12. మహినుద్యోగి కావలె మనుజుడైన వాడు
13. మచ్చ కూర్మ వరాహ మనుష్య సింహ వామనా
14. లాలి శ్రీ క్రిష్ణయ్య నీల మేఘవర్ణ
కులుకక నడవరో కొమ్మలాలా
15. క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని
16. కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు
17. కొలని దోపరికి గొబ్బిల్లో యదు
18. కోడెకాడె వీడె వీడె గోవిందుడు


19. కిం కరిష్యామి కిం కరోమి బహుళ
20. కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట
21. కంటి నఖిలాండ తతి కర్తనధికుని గంటి
22.కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము
23.జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి
24.జయ జయ రామా సమరవిజయ రామా
25. ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడు వాని
26. ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా
27. ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు
28. హరి యవతార మీతడు అన్నమయ్య


29. హరినామము కడు నానందకరము
30. ఘనుడాతడే మము గాచుగాక హరి
31. గరుడ గమన గరుడధ్వజ
32. గాలినే పోయ గలకాలము
33. ఎండగాని నీడగాని యేమైనగాని
34. ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను
35. ఏమని పొగదుడుమే యికనిను
36. ఏలే యేలే మరదలా చాలుజాలు
37. ఈ సురలీమును లీచరాచరములు
38. లాలి శ్రీ క్రిష్ణయ్య నీల మేఘవర్ణ


39. కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము
40. ఏపురాణముల నెంత వెదికినా
41. డోలాయాం చల డోలాయాం హరే డోలాయాం
42. దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యా
43. ఈ సురలీమును లీచరాచరములు
44. దాచుకో నీపాదాలకుదగ నే జేసినపూజ లివి
45. రామ దశరథరామ నిజ సత్య
46. చదువులోనే హరిని జట్టిగొనవలెగాక
47. చాలదా హరి నామ సౌఖ్యామృతము దమకు
48. చాలదా బ్రహ్మమిది సంకీర్తనం మీకు
49. భావములోనా బాహ్యమునందును


50. అతిదుష్టుడ నే నలసుడను
51. అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు
52. అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్మంగ నాంచారమ్మ
53. అలరులు గురియగ నాడెనదే
54. భావయామి గోపాలబాలం మన
55. నానాటి బతుకు నాటకము
56. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన, అంతమాత్రమే నీవు
57. జగడపు చనువుల జాజర
58. షోడసకళానిధికి షోడశోపచారములు
59. ఎక్కువ కులజుడైన హీన కులజుడైన


60. మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి
61. ఇందరికీ అభయంబు లిచ్చు చేయి
62. చందమామ రావో జాబిల్లి రావో
63. అన్ని మంత్రములు నిందే ఆవహించెను
64. నారాయణతే నమో నమో
65. వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ
66. తిరువీథుల మెఱసీ దేవదేవుడు
67. మూసిన ముత్యాల కేలే మొరగులు
68. కట్టెదుర వైకుంఠము కాణాచయిన కొండ

Related Postings
keywords : Annayyamayya Keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf , annamayya telugu lyrics, keerthanalu, Hindu Temples Guide

Comments