How Much Chaganti Sir Charges for Speech?

ఈ రోజుల్లో చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి పేరు తెలియని తెలుగువారు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ప్రవచనాలు విన్న చాలామందికి కలిగే సందేహం ప్రవచనం చెప్పడానికి చాగంటి వారు ఎంత తీస్కుంటారు. నిజానికి వారు డబ్బులు తీస్కుని ప్రవచనాలు చెప్పిన వినేవారికి కలిగే నష్టం ఏమి ఉండదు. నష్టం లేకపోయినప్పడికి తెలుసుకోవాలనే కలియుగ ఆసక్తి ఉంటుంది కదా ! .. మీరు ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.. అలానే కామెంట్స్ కూడా చూస్తే మీకు అర్ధమౌతుంది. 
 "About Sri Chaganti Koteswarao Garu "

What  He Does ?
Who Sells His cds?

Sri Chaganti.R.V.V.B.Koteswara Rao Garu S/o Late Sri Chaganti Sundara Siva Rao garu is a person known for striving hard to inculcate the traditional values of our culture through his mesmerising, thought provoking pravachanams for the last 10 years.

He will not accept a single paisa towards remuneration for his valued pravachanams and he delivers his “Amruthadhara” without any selfish motto throughout the country.

Related Postings :
Things to Know Before You Step Into Tirumala 
Tiruvannamalai Giripradiskana Information 

Comments

 1. SOMEONE TOLD THAT SHRI CHAGANTI CHAGES RS.50,000/- FOR ONE DAY SPEEACH AND MEALS FOR 50 PEOPLE AROUND HIM. KINDLY CORRECT ME

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Priyanka gaaru,

   I am not sure how you got this wrong info.

   I am doing as a volunteer from the past 5 years. He will not charge even a single rupuee.

   There will be only 3 people at max with Him, His wife, Gopala Krishna gaaru and one more.

   You can trust me, I used to send the food to Him.

   Don't think the food is from a 5 Star hotel, It is the same food that is prepared for the volunteers over there.

   Thanks   Delete
  2. Hi Prasadrao gaaru,

   Guruvu gaaru will not charge even a single rupee for the discourse.

   I am doing as a volunteer from the past 5 years. He will not charge even a single rupuee.

   There will be only 3 people at max with Him, His Wife, Gopala Krishna gaaru and one more.

   You can trust me, I used to send the food to Him.

   Don't think the food is from a 5 Star hotel, It is the same food that is prepared for the volunteers over there.

   Till few year before he used to keep His money for the travelling expenses.

   If the distance is long and time is short, where the flight is the only option available. In this case organizers will book the ticket for Him.

   Thanks

   Delete
 2. no he will not charge anything. it is quite common to spread rumors against some one who is doing good.

  ReplyDelete
 3. My opened chaganti is not camarshial man this man god gift in all hindhu pupils

  ReplyDelete
 4. శ్రీ చాగంటి గారు
  మా ఇంటి ఆతిద్యానికి వచ్చారు. వారు ప్రవచనానికి ఎటువంటి మూల్యం తీసుకోరు ఇల్లు సరిపోదని తనతో సంభాషించే వ్యక్తులు చాలామంది వస్తే ఇంటి యజమానికి ఇబ్బంది అని తలచి చిన్న హొటల్ లో బసచేసారు భోజనం ఇంటిదగ్గర చేసి మళ్లీ హొటల్ కు వెళ్ళేవారు భోజనం కూడా వారు, వారి శ్రీమతి వారి అనుచరులు ఒక్కరు మాత్రమే వారు అడుగు పెట్టిన మా ఇల్లు పావనమైనది అట్టి మహనీయులకు పాదాభివందనం చేస్తూ
  మీ శ్రీనివాస్

  ReplyDelete
 5. Very pity to see wrong information about selfless and divine personality. Every year he visits a Sai baba temple in our village for many years. He never charges 1 rupee for it but showers his Amruthadhara on all of us. I have my own experience on it. Truthless and useless publishing of comments lead to misunderstandings and wrong judgements in people. Please never do that.

  ReplyDelete
 6. chaganti gaaaru wont charge anything; in the past, when he was in service, he used to book his own ticket for pravachanams; no hotels, no luxeries; wtever is cooked to volunteers , he takes them. he doesnt have even an own house; his present house in kakinada was gifted to him by one of his admirr student whi happens to be my family friend; Pls dont spread false info.

  ReplyDelete
 7. Without proof don't blame any person.

  ReplyDelete
 8. This video is old. One of my distant relative wanted to organize a talk by him in Odisha last year, but she couldn't organize it because Rs.1,00,000/- was demanded. I don't know why this much was demanded when he openly says he doesn't charge.

  ReplyDelete
 9. Please dont even keep this type of posts for discussions ... its irrelevant.
  Finally his positive influence need to be seen instead of judging on something irrelevant

  ReplyDelete

Post a Comment

Hindu Temples Guide ( HTG)

Tirumala Tour History Surrounding Temples Timings Seva Details Online Ticket Booking Information: https://goo.gl/LHwnpS

Arunachalam Information : https://goo.gl/YKQFt5

Varanasi Tour: https://goo.gl/7551ZC

Kanchipuram Detailed Info : https://goo.gl/9U11rh

Srisailam Tour : https://goo.gl/h4NJZH

Top Ten Towers in India : https://goo.gl/G9GHdy

Shirdi Tour Visiting Places : https://goo.gl/WFbNcs

Srikalahasti Temple Details : https://goo.gl/PXJv9Q

Rameswaram Tour and Packages : https://goo.gl/uXffLV

Telangana Amarnath Yatra : https://goo.gl/ihJV4M

Thanjavur Temple History : https://goo.gl/tCTYbW

Sriragnam Temple Tour : https://goo.gl/fPWdos

Madhurai Meenakshi Temple History: https://goo.gl/yV6R7E

Bhadrachalam Temple and Sightseeing Places : https://goo.gl/X3rDb3

Annavaram History Temple Timings: https://goo.gl/bdJYeD

Pithapuram Padagaya Temple History : https://goo.gl/ezR4Cs

Toli Tirupathi East Godavari: https://goo.gl/WsSYF9

Draksharamam Temple History Rooms : https://goo.gl/BBRSqV

5000 Years Old Temple at Kakinada : https://goo.gl/UbQH8T

Samarlakota Bhimeswara Swamy Temple : https://goo.gl/E6gdQc

How to Do Pooja by Sri Chaganti : https://goo.gl/mQwFww

Chidambaram Temple Tour and History : https://goo.gl/CQqjr2

Shakti Peetham Located in Srilanka : https://goo.gl/dCecSa

Kolhapur Mahalakshmi Temple Details : https://goo.gl/tM2EXG

Yaganti Temple Timings History : https://goo.gl/XkN7zz

Sri Kanipakam Temple History Route form Tirumala : https://goo.gl/Yb2871

Jamukeswaram Jalalingam : https://goo.gl/5Lk6wR

Simhachalam Accommodation History : https://goo.gl/ZUYdKd

Famous Lord Shiva Temples : https://goo.gl/6xhEus

Kashi Veesalakshi Shakti Peetham Information : https://goo.gl/SGMhQh

Sri Sailam Bramarambhika Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/Co1pSw

Sri Puruhutika Devi Shakti Peetham : https://goo.gl/Pb1P8H

Sri Manikyamba Shakti Peeth : https://goo.gl/eknwne

Sri Vaishnavi Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/QNtgom

Sri Madhaveswari Shakti Peeth Information : https://goo.gl/ARA2La

Sri Mangala Gowri Shakti Peeth : https://goo.gl/ViMsnm

Ujjain Mahakali Shakti Peeth : https://goo.gl/w2cLHF

Sri Girija Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/t18oRU

Sri Khamakya Shakti Peeth : https://goo.gl/3Mk6oj

Sri Jogulambha Shakti Peeth : https://goo.gl/aa9NLm

Sri Shankari Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/rc1Doi

Sri Chamundeswari Shakti Peeth : https://goo.gl/LY2wNG

Sri Ekaveera Shakti Peeth : https://goo.gl/yryF7j

Kolhapur Mahalakshmi Shakti Peeth : https://goo.gl/kCHXti

Sri Saraswathi Devi Shakti Peeth : https://goo.gl/p8mQaz

Kanchipuram Kamakshi Amman Temple : https://goo.gl/9vBUc6

Madhurai Meenakshi Amman Temple : https://goo.gl/yhdBZc

Sri Shrungeri Shakti Peeth : https://goo.gl/yHpxWH

Sri Kanaka Mahalakshmi Temple Vizag : https://goo.gl/RRwgnv

Golden Temple Sripuram History Timings : https://goo.gl/AVD4VR

Talulamma Talli Temple History Timings : https://goo.gl/VobnnQ

Contact Form

Name

Email *

Message *