కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు | Annamayya Keerthanalu


కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు |
బలిమి తారక బ్రహ్మమీతడు ||

ఇనవంశాంబుధి నెగసిన తేజము |
ఘనయజ్ఞంబుల గల ఫలము |
మనుజరూపమున మనియెడి బ్రహ్మము |
నినువుల రఘుకుల నిధానమీతడు ||

పరమాన్నములోపలి సారపుజవి |
పరగినదివిజుల భయహరము |
మరిగినసీతా మంగళసూత్రము |
ధరలో రామావతారంబితడు ||

చకితదానవుల సంహారచక్రము |
సకల వనచరుల జయకరము |
వికసితమగు శ్రీవేంకట నిలయము |
ప్రకటిత దశరథ భాగ్యంబితడు ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:
అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments