ప్రతి సమస్యకు భగవద్గీత చెప్పిన పరిష్కారాలు ప్రశ్నల రూపం లో | Bhagavad Gita Give Solutions for every Problem 14th Question


14th Question :
ప్రశ్న ) మొదట్నుంచి నేను చాలా ఆదర్శలతో జీవించాను. ధర్మంగా నడిచాను. ధర్మమార్గభ్యుదయానికి కృషి చేశాను. పేరుప్రతిష్టలు సంపాదించాను. క్లిష్టపరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు నిలబడలేనేమో! ధర్మాన్ని తప్పుతానేమో! ఆదర్శన్ని పోగొట్టుకుంటానేమో భయం. ధర్మాన్ని తప్పి అప్రతిష్ట ధరించడమా ? లేక ధైర్యంగా పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడమా ? 

అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తేఽవ్యయామ్ |
సంభావితస్య చాకీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే ‖ (2వ అ - 34వ శ్లో)

జవాబు : నీవు ఇంతవరకు జీవితంలో సంపాదించిన పేరుప్రతిష్ట ఒక ఎత్తు. ఇప్పుడు ఆదర్శలను కోల్పోయి, ధర్మం తప్పినవాడని పొందే అప్రతిష్ట ఒక ఎత్తు. నీకున్న పేరుప్రతిష్టలను ప్రజలు గుర్తిస్తారో లేదో కానీ, నీకు ఇప్పుడు అపకీర్తిని మాత్రం అందరూ తప్పక గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఒక సారి జీవితంలో చక్కని గౌరవం పొందినవాడు తిరిగి అగౌరవం పొందడం మరణంకంటే నీచమైన విషయం. అది చాలా బాధకారం. కనుక ధర్మాన్ని తప్పకూ. అప్రతిష్టపాలు గాకు ధైర్యంగా పరిస్థితిని ఎదుర్కో. 

తదుపరి భగవద్గీత యొక్క ప్రశ్నలు జవాబులు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. శివ సంబంధ ఉచిత పిడిఎఫ్ పుస్తకాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


లలిత సహస్రం పిడిఎఫ్ పుస్తకం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 
భగవద్గీత శ్లోకాలు వాటి భావాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి bhagavad gita in telugu, bhagavad gita solutions, bhagavad gita pdf download, bhagavad gita online quiz, bhagavd gita questions and answers hindu temples guide bhagavad gita.

Comments